Translate

неділя, 1 квітня 2018 р.

OpenLDAP Server. Part II: FusionDirectory LDAP Browser

Нещодавно я оновив статтю про установку та налаштування OpenLDAP серверу, де також торкнувся теми підвищення безпеки інсталяції та використання панелі адміністрування phpLDAPadmin. Цього ж разу я хочу приділити увагу іншій веб-інтерфейсу FusionDirectory.

FusionDirectory - програмний комплекс, що забезпечує зручне управління даними в LDAP-каталозі. Це форк проекту Gosa², який відбувся в 2011 році через обмежений доступ до коду та процесу розробки оригінального продукту. Таким чином FusionDirectory хотів залучити в проект сторонніх розробників та покращити документацію.

У 2010 році Gosa² була обрана як фронтенд управління LDAP інфраструктурою німецького міста Мюнхен у межах проекта LiMux. На жаль, проект планують згорнути до 2020 на користь продуктів компанії Microsoft. Та і самій Gosa² пощастило не більше: останній реліз датується 2012 роком, хоча варто визнати, що пакети для її установки і досі присутні в офіційних репозиторіях Ubuntu.


1. INSTALLATION


Проте її форк FusionDirectory і досі відносно активно розвивається: останній реліз з версією 1.2 відбувся влітку 2017 року. Для того, щоб виконання подальших інструкцій в цій статті мало сенс, спочатку необхідно встановити OpenLDAP сервер, про інсталяцію якого я вже писав і згадував. Спершу встановимо пакети-залежності, які потребує FusionDirectory, але не запитує явно:

# apt install make
# cpan -i Archive::Extract

На відміну від Gosa², останні пакети FusionDirectory не присутні в стандартних репозиторіях Ubuntu, тому необхідно додати сторонні:

# cat << EOF > /etc/apt/sources.list.d/fusiondirectory.list
# FusionDirectory
deb http://repos.fusiondirectory.org/fusiondirectory-current/debian-wheezy wheezy main
deb http://repos.fusiondirectory.org/fusiondirectory-extra/debian-jessie jessie main
EOF

середа, 10 січня 2018 р.

Kubernetes. Part V: Configure And Use Ingress

Ця стаття вже п'ята з серії статей про Kubernetes. Перед її прочитанням рекомендую ознайомитись хоча б з базовими об'єктами кластеру та їх використанням для вирішення задач.

Сервіси Kubernetes надають можливість створення постійних точок входу до контейнерів додатків, що працюють в подах, проте IP адреси сервісів обираються з діапазону оверлейної мережі, і тому є видимими лише в межах кластеру. Тож у разі необхідності доступу до таких додатків ззовні існують наступні варіанти:

hostNetwork: true. Под, створений із такою опцією, матиме можливість бачити мережеві інтерфейси Kubernetes хосту, де його було запущено.

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: influxdb
spec:
  hostNetwork: true
  containers:
    - name: influxdb
      image: influxdb

Порт такого додатку буде прослуховуватись на всіх інтерфейсах вузла. Використання цієї опції не рекомендовано, адже в цьому випадку вичерпується простір портів хост-машини, що зі зростанням кількості працюючих додатків може з легкістю призвести до конфліктів. Більш того, у разі перестворення поду, він може "переселитись" на інший вузол, що додасть складності в його пошуках. Виключенням можуть слугувати поди утиліт, котрим дійсно необхідний вищезгаданий доступ задля управлінням мережею і т.п.

hostPort: integer. Ця опція дозволяє поду активувати лише один порт на всіх інтерфейсах вузла Kubernetes. Yaml для створення такого поду буде виглядати наступним чином:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: influxdb
spec:
  containers:
    - name: influxdb
      image: influxdb
      ports:
        - containerPort: 8086
          hostPort: 8086

Його, як і попередній варіант, дуже не рекомендовано використовувати по тим же причинам.

четвер, 14 грудня 2017 р.

Kubernetes. Part IV: Setup HA Cluster With Kubespray

Kubespray (раніше Kargo) - це набір Ansible ролей для установки та конфігурації системи оркестрації контейнерами Kubernetes. У якості IaaS-у в цьому випадку може виступати AWS, GCE, Azure, OpenStack чи звичайні віртуальні машини. Це проект з відкритим вихідним кодом та відкритою моделлю розробки, тому за бажанням кожен може вплинути на його життєвий цикл.

Нещодавно я писав про інсталяцію Kubernetes за допомогою Kubeadm, але в цьому способі є значні недоліки: він і досі не підтримує мультимайстер конфігурацій та, часом, є не дуже гнучким. Kubespray, хоч і використовує Kubeadm під капотом, вже має функціонал забезпечення високої доступності як для майстра, так і для etcd на етапі інсталяції. Про його порівняння із іншими методами установки Kubernetes можна почитати за наступним посиланням https://github.com/kubernetes-incubator/kubespray/blob/master/docs/comparisons.md

У цій статті ми створимо 5 серверів на ОС Ubuntu 16.04. У моєму випадку їх перелік наступний:

192.168.20.10  k8s-m1.me
192.168.20.11  k8s-m2.me
192.168.20.12  k8s-m3.me
192.168.20.13  k8s-s1.me
192.168.20.14  k8s-s2.me

Додаємо їх до /etc/hosts всіх вузлів, в тому числі локальної системи, або ж до dns-серверу. Фаерволи та інші обмеження в мережі цих вузлів мають бути деактивовані. Окрім цього, має бути дозволений IPv4 forwarding та кожен із хостів повинен мати вільний доступ до мережі Інтернет задля завантаження docker-образів.

Копіюємо публічний rsa-ключ до кожного серверу зі списку:

$ ssh-copy-id ubuntu@server.me

Вказуємо необхідного користувача та ключ для підключення з локальної машини:

$ vim ~/.ssh/config
...
Host *.me
    User ubuntu
    ServerAliveInterval 60
    IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

Де ubuntu - користувач, від імені якого буде відбуватись підключення до сервера, id_rsa - приватний ключ. Більш того, цей користувач потребує можливості виконувати команди sudo без паролю.

Клонуємо репозиторій Kubespray:

$ git clone https://github.com/kubernetes-incubator/kubespray.git


пʼятниця, 6 жовтня 2017 р.

Kubernetes. Part III: Objects And How To Use Them

Отже у нас вже є готовий налаштований кластер і, озброївшись необхідним теоретичним мінімумом, ми можемо переходити до подальшого вивчення Kubernetes. Цього разу ми поговоримо детальніше про основні примітиви (objects) Kubernetes, як вони взаємодіють між собою та як реалізовані.

Забігаючи наперед, основні команд для отримання даних про роботу об'єктів є наступні:
  • kubectl get object_type - перерахунок всіх об'єктів даного типу, котрі знаходяться в межах одного неймспейсу
  • kubectl describe object_type - детальна інформація про всі об'єкт даного типу, що також знаходяться в одному неймспейсі
Всі основні об'єкти перераховані нижче. Якщо замість object_type вказати all, то буде виведено все, що знаходиться в неймспейсі.

ПОД (POD). Створимо под, що буде складатись з одного docker-контейнера і буде доступний на порту 9876. Для цього використаємо образ з dockerhub mhausenblas/simpleservice:0.5.0:

$ kubectl run first-pod --image=mhausenblas/simpleservice:0.5.0 --port=9876
deployment "first-pod" created

Перевіримо чи новий под працює:

$ kubectl get pods
NAME                         READY     STATUS    RESTARTS   AGE
first-pod-2257828502-l6z96   1/1       Running   0          23s

$ kubectl describe pod first-pod-2257828502-l6z96 | grep IP:
IP:   10.34.0.25

Отже, в межах кластеру под працює за адресою 10.34.0.25. Із будь-якого вузла кластеру пересвідчимось в цьому, зробивши запит до додатку:

[cluster]$ curl 10.34.0.25:9876/info
{"host": "10.34.0.25:9876", "version": "0.5.0", "from": "10.32.0.1"}

вівторок, 12 вересня 2017 р.

Kubernetes. Part II: Setup Cluster With Kubeadm. Plugins

Після ознайомлення з теорією можна перейти і до практичної частини. Цього разу установимо кластер Kubernetes на bare-metal, тобто звичайні віртуальні машини чи залізні сервера, що не входять до існуючих IAAS платформ.

Способів установки Kubernetes кластеру існує дуже багато. Всі ці перераховані варіанти різної актуальності, необхідно дивитись і перевіряти все уважно, щоб не витратити зайвого часу на марні спроби. Найбільш популярні способи:

  • minikube. Найпростіший спосіб установки Kubernetes на власний локальний PC. Буде корисний людям, котрі хочуть приступити до вивчення Kubernetes, не втрачаючи купу часу на його більш повноцінну установку. 
  • kubeadm. Підтримує установку на звичайні bare-metal сервера чи віртуальні машини, що працюють під управлінням наступних операційних систем Ubuntu 16.04+, CentOS 7 чи HypriotOS v1.0.1+ (Debian+Docker для ARM девайсів). Наразі kubeadm перебуває в статусі beta і поки не підтримує створення HA (High Availability) Master інсталяцій, проте підтримку цієї функції обіцяють в наступних релізах.
  • kops. Призначений для розгортання Kubernetes на AWS, для чого використовує API виклики платформи. Написаний на мові Go. Як зазначено на github сторінці проекту, робота kops з GCE та VMware vSphere перебуває в статусі альфа, а в майбутньому також планується підтримка інших хмарних платформ. У якості операційної системи для вузлів використовує Debian/Ubuntu, проте також є початкова підтримка CentOS/RHEL. Підтримує розгортання HA Master конфігурацій.
  • kubespray. По суті це набір Ansible плейбуків для розгортання Kubernetes на платформах AWS, GCE, Azure, OpenStack, vSphere чи bare-metal машинах. Має найбільш обширний список підтримки дистрибутивів Linux: Container Linux by CoreOS, Debian Jessie, Ubuntu 16.04, CentOS/RHEL 7. Також підтримує установку HA Master конфігурацій. Це community-проект, детальніше про нього можна прочитати за посиланням http://blog.ipeacocks.info/2017/12/kubernetes-part-iv-setup-ha-cluster.html
  • conjure-up. Комплекс скриптів установки, котрий розробляє компанія Canonical. У основі conjure-up лежать такі технології як Juju, MAAS та LXD. Це чудовий варіант, якщо у якості хост-системи вас задовольняє Ubuntu. Також підтримує довгий перелік можливих cloud платформ. https://kubernetes.io/docs/getting-started-guides/ubuntu/installation/

У цій статті ми розгорнемо власний кластер Kubernetes за допомогою утиліти kubeadm. Це буде не HA інсталяція на основі операційної системи Ubuntu 16.04, що в свою чергу працюватиме в системі віртуалізації VirtualBox. Перелік адрес хостів та їх доменів наступний:

k8s-m1  192.168.60.110
k8s-s1    192.168.60.111
k8s-s2    192.168.60.112
k8s-s3    192.168.60.113

Як рекомендує офіційна документація, кожній віртуальній машині варто виділити як мінімум 1ГБ оперативної пам’яті, інакше може не вистачити місця для запуску додатків.

середа, 23 серпня 2017 р.

Kubernetes. Part I: Overview

Яка ж мета існування всіх сучасних PaaS платформ? Які додатки варто на них запускати? Далеко не всі існуючі рішення є сенс запускати на таких платформах. Перш за все додаток має бути відповідно написаний, а точніше відповідати 12 вимогам (twelve-factor app методологія). Слідування цим вимогам може надати такі переваги вашому додатку:

- Зменшить час на входження нових розробників до проекту. Мається на увазі, що розробник працюватиме лише над окремою частиною/частинами додатку (мікросервісом), без необхідності розуміння одразу всього коду продукту.

- Збільшить переносимість частин коду між різними середовищами виконання.

- Підніме якість та зручність процесів CI/CD. Кожна частина продукту (мікросервіс) може оновлюватись окремо, головне - не пошкодити інтерфейс взаємодії (REST API і т.п.).

- Дозволить зручно горизонтально масштабувати додатки без значних змін архітектури.

Бажано також мінімізувати вагу додатків до ~300MB, інакше завантаження та старт великих контейнерів (у випадку використання контейнерів як середовища, як зазвичай і є) може зайняти пристойну кількість часу. Якщо ж засунути в контейнер купу пакетів, компіляторів і т.п. - то це вже буде такий собі мікросервіс.

Я вже робив огляд та базову конфігурацію кластерних систем управління контейнерами, серед яких:

Mesos/Marathon
Bosh/Cloud Foundry

А цього разу мова піде про Kubernetes (це ім'я часто пишуть як K8s, адже звучить схоже). Kubernetes - це система з відкритим вихідним кодом для автоматизації розгортання, масштабування та управління додатками (мікросервісами) в контейнерах. У якості системи контейнеризації (container runtime) використовує Docker (і експериментально rkt). У останніх релізах Kubernetes взято курс на підтримку інших систем контейнеризації через CRI (Container Runtime Interface) інтерфейс.

понеділок, 15 травня 2017 р.

Cloud Foundry. Part III: BOSH 2 Lite/Cloud Foundry (Diego)

Декілька тижнів тому я опублікував другу статтю про PAAS-платформу Cloud Foundry, а цього разу мова піде про установку нового Cloud Foundry з Diego runtime. Нагадаю, що Diego має купу вдосконалень в порівнянні з DEA, а саме нова система менеджменту контейнерів Garden, що підтримує деплой Docker-контейнерів, новий алгоритм розміщення задач Diego Auction та інші оптимізації.

Підтримка DEA буде припинена 22 травня 2017 року, останні релізи stemcell вже не працюють з DEA, тому практичне знайомство з Cloud Foundry ліпше починати з цієї статті. Цього разу буде описана установка BOSH2 Lite (так, існує ще і друга версія), Cloud Foundry з Diego runtime.

1. BOSH 2 LITE INSTALLATION (BOSH 2 DIRECTOR)


BOSH Lite - це реліз системи виливки Cloud Foundry для системи VirtualBox. Тож останній має бути встановлений в хост-системі:

$ VBoxManage --version
5.1.22r115126

Для інсталяції BOSH 2 Lite більше не потрібен Vagrant, адже його установочні скрипти вміють працювати з VirtualBox напряму.

BOSH 2 CLI написаний на мові Go і його установка для macOS заключається в завантаженні готового бінарного файлу:

$ cd ~/Downloads
$ wget https://s3.amazonaws.com/bosh-cli-artifacts/bosh-cli-2.0.16-darwin-amd64
$ chmod +x bosh-cli-*
# mv bosh-cli-* /usr/local/bin/bosh2

$ bosh2 -v
version 2.0.16-88aa790-2017-05-02T01:12:20Z

За релізами версій BOSH2 CLI можна слідкувати за наступним посиланням https://bosh.io/docs/cli-v2.html. Там же можна завантажити останню версію BOSH2 CLI для ОС Linux.