Translate

понеділок, 15 жовтня 2018 р.

Prometheus. From Metrics To Insight

Prometheus  - моніторингова система з відкритим вихідним кодом,  була створена та розроблялась в компанії Soundcloud з 2012, а в 2015 році представлена публічно і наразі розвивається незалежно.

Переважно написана на мові Go колишніми співробітниками компанії Google. Прототипом Prometheus виступала моніторингова система Borgmon. Ця моніторингова система має наступні переваги/недоліки/особливості:

  • багатовимірну модель даних, з часовими рядами, що ідентифікуються назвою метрики та парою ключ/значення;
  • гнучку мову запитів, що використовує цю модель;
  • pull-модель роботи серверу, збирання даних відбувається опитуванням вузлів, що моніторяться, по протоколу HTTP (хоча існує також Pushgateway, що працює по push-моделі і призначений для збирання метрик з недовговічних вузлів);
  • відсутність залежності від розподілених віддалених сховищ; кожен вузол Prometheus є автономним;
  • об'єкти моніторингу можуть додаватись вручну до основного конфігураційного файлу Prometheus чи автоматично через service discovery (Consul, API/теги AWS, GCP, Kubernetes, Openstack та інші).

Як вже було згадано, Prometheus - це моніторингова система, що працює за pull-моделлю. Тобто сервер опитує власноруч кожен вузол, що потребує моніторингу. На думку авторів проекту, така модель дещо краща за push-модель (коли метрики відправляються самостійно на сервер моніторингу без жодних запитів). Чудовим прикладом останньої є Sensu, про яку я вже писав декілька років тому.