Translate

четвер, 14 грудня 2017 р.

Kubernetes. Part IV: Setup HA Cluster With Kubespray

Kubespray
 (раніше Kargo) - це набір Ansible ролей для установки та конфігурації системи оркестрації контейнерами Kubernetes. У якості IaaS-у в цьому випадку може виступати AWS, GCE, Azure, OpenStack чи звичайні віртуальні машини. Це проект з відкритим вихідним кодом та відкритою моделлю розробки, тому за бажанням кожен може вплинути на його життєвий цикл.
Нещодавно я писав про інсталяцію Kubernetes за допомогою Kubeadm, але в цьому способі є значні недоліки: він і досі не підтримує мультимайстер конфігурацій та, часом, є не дуже гнучким. Kubespray, хоч і використовує Kubeadm під капотом, вже має функціонал забезпечення високої доступності як для майстра, так і для etcd на етапі інсталяції. Про його порівняння із іншими методами установки Kubernetes можна почитати за наступним посиланням https://github.com/kubernetes-incubator/kubespray/blob/master/docs/comparisons.md

У цій статті ми створимо 5 серверів на ОС Ubuntu 16.04. У моєму випадку їх перелік наступний:

192.168.20.10  k8s-m1.me
192.168.20.11  k8s-m2.me
192.168.20.12  k8s-m3.me
192.168.20.13  k8s-s1.me
192.168.20.14  k8s-s2.me

Додаємо їх до /etc/hosts всіх вузлів, в тому числі локальної системи, або ж до dns-серверу. Фаерволи та інші обмеження в мережі цих вузлів мають бути деактивовані. Окрім цього, має бути дозволений IPv4 forwarding та кожен із хостів повинен мати вільний доступ до мережі Інтернет задля завантаження docker-образів.

Копіюємо публічний rsa-ключ до кожного серверу зі списку:

$ ssh-copy-id ubuntu@server.me

Вказуємо необхідного користувача та ключ для підключення з локальної машини:

$ vim ~/.ssh/config
...
Host *.me
    User ubuntu
    ServerAliveInterval 60
    IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

Де ubuntu - користувач, від імені якого буде відбуватись підключення до сервера, id_rsa - приватний ключ. Більш того, цей користувач потребує можливості виконувати команди sudo без паролю.

Клонуємо репозиторій Kubespray:

$ git clone https://github.com/kubernetes-incubator/kubespray.git