Translate

неділя, 16 грудня 2012 р.

Налаштування MySQL-реплікації типу Master - Master (Slave)

Власне налаштування  реплікації серверів баз даних - дуже важлива складова будь-якого High Load проекту. Надіюсь, що ця невеличка замітка допоможе комусь в освоєні даної теми,  або ж принаймні нагадає мені певні деталі з часом.  :)Тож до справи!
Для початку опишимо певні деталі. Будемо вважати, що сервера мають такі айпі:

centos1 - 192.168.1.23
centos2 - 192.168.1.24

Редагуємо /etc/my.cnf сервера centos1. Додаємо до вже існуючих параметрів такі:

[mysqld]
# Номер сервера, що реплікується. У кожного має бути унікальний id.
server-id = 1

# Конфігурація сервера, як майстра. Указуємо, де будуть зберігатись бінлоги. 
# Бінлог - це список SQL-запитів (окрім SELECT та SHOW запитів ), що були виконані на сервері задля подальшої їх передачі на слейв.
log-bin = /var/lib/mysql/mysql-bin

# Конфігурація сервера, як слейва. Relay-log - лог дій, котрі були виконані на слейві за ініціативи майстра.
relay-log = /var/lib/mysql/mysql-relay-bin
relay-log-index = /var/lib/mysql/mysql-relay-bin.index
#База, що буде реплікуватись.
replicate-do-db = dbwordpress

Для сервера centos2 необхідно прописати ідентичні параметри, окрім значення 'server-id' (змініть цифру наприклад на 2).
Рестартуємо mysql на кожному сервері.

Наступне, що необхідно зробити - створити користувача, від імені якого буде проходити реплікація та прописати певні параметри, щоб стартувати реплікацію
Тож на серверах centos1 і 2 відповідно виконуємо:

mysql@centos1> GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'replication'@'192.168.1.24' IDENTIFIED BY 'password';

mysql@centos2> GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'replication'@'192.168.1.23' IDENTIFIED BY 'password';


Далі необхідно прив'язати слейви до своїх майстрів.
На centos1 виконуємо:

mysql@centos1> show master status;

+------------------+----------+--------------+------------------+
| File             | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000006 | 7984     |              |                  |
+------------------+----------+--------------+------------------+

1 row in set (0,00 sec)

Використовуючи значення колонки "File" та "Position", пишемо запит в консолі mysql на сервері centos2:

mysql@centos2> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST = "192.168.1.23", MASTER_USER = "replication", MASTER_PASSWORD = "password_of_user_replication", MASTER_LOG_FILE = "mysql-bin.000006", MASTER_LOG_POS = 7984;
mysql@centos2> slave start;


Далі, навпаки на сервері 2 виконуємо

mysql@centos2> show master status;

Аналогічно, використовуємо отримані дані для запиту, проте вже на сервері 1:

mysql@centos1> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST = "192.168.1.24", MASTER_USER = "replication", MASTER_PASSWORD = "password_of_user_replication", MASTER_LOG_FILE = "mysql-bin.000011", MASTER_LOG_POS = 106;

mysql@centos1> slave start;


Перевірити статус реплікації можна виконавши в консолі MySQL:

show slave status \G

*************************** 1. row ***************************
               Slave_IO_State: Waiting for master to send event
                  Master_Host: 192.168.1.23
                  Master_User: replication
                  Master_Port: 3306
                Connect_Retry: 60
              Master_Log_File: mysql-bin.000011
          Read_Master_Log_Pos: 106
               Relay_Log_File: mysql-relay-bin.000083
                Relay_Log_Pos: 251
        Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000011
             Slave_IO_Running: Yes
            Slave_SQL_Running: Yes
              Replicate_Do_DB: dbwordpress
          Replicate_Ignore_DB: 
           Replicate_Do_Table: 
       Replicate_Ignore_Table: 
      Replicate_Wild_Do_Table: 
  Replicate_Wild_Ignore_Table: 
                   Last_Errno: 0
                   Last_Error: 
                 Skip_Counter: 0
          Exec_Master_Log_Pos: 106
              Relay_Log_Space: 551
              Until_Condition: None
               Until_Log_File: 
                Until_Log_Pos: 0
           Master_SSL_Allowed: No
           Master_SSL_CA_File: 
           Master_SSL_CA_Path: 
              Master_SSL_Cert: 
            Master_SSL_Cipher: 
               Master_SSL_Key: 
        Seconds_Behind_Master: 0
Master_SSL_Verify_Server_Cert: No
                Last_IO_Errno: 0
                Last_IO_Error: 
               Last_SQL_Errno: 0
               Last_SQL_Error: 
1 row in set (0.00 sec)

Якщо немає помилок - то все виконано правильно. Перш за все зверніть увагу на наведені значення.

Посилання:
http://habrahabr.ru/post/56702/
http://it-giki.com/post/260.html
http://tokarchuk.ru/2010/06/multi-master-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-mysql/
http://www.thegeekstuff.com/2013/09/mysql-select-command/

Немає коментарів:

Дописати коментар