Translate

четвер, 25 серпня 2016 р.

Redis Sentinel

У цій статті піде мова про Sentinel - один із способів забезпечення високої доступності Redis. Забігаючи наперед, скажу, що Redis Sentinel не надає можливостей шардингу (sharding), тобто для збільшення простору збереження даних необхідно збільшувати кількість оперативної пам’яті сервера. Дуже раджу попередньо ознайомитись з простою реплікацією Redis, про яку я писав дещо раніше.

Для налаштування Redis Sentinel використаємо такі адреси:

192.168.1.39
192.168.1.42
192.168.1.43

Установимо пакети redis-server та redis-sentinel на кожен із серверів. У якості дистрибутиву я обрав останню LTS Ubuntu - 16.04. Зі стандартного репозиторію встановимо Redis та Sentinel:

# apt install redis-server
# apt install redis-sentinel

У решті решт сервер Redis займе звичний порт 6379, а sentinel - 26379. Ясна річ, що ці порти мають бути відкритими в фаєрволі, якщо такий є.

Перезавантажимо Redis та перевіримо його роботу:

# redis-cli ping
PONG

Конфігурація кластера Sentinel не має викликати особливих труднощів. Перше, що необхідно перевірити - це те чи відкритий порт Redis для віддаленої роботи:

# vim /etc/redis/redis.conf
...
bind 0.0.0.0
...

Порт 6379 має працювати на нелокальному інтерфейсі для взаємодії Redis-процесу з іншими вузлами. Ця опція має приймати аналогічне значення і для Sentinel сервісу в /etc/redis/sentinel.conf.

Налаштовуємо Sentinel-процес:

# vim /etc/redis/sentinel.conf
...
sentinel monitor mymaster 192.168.1.39 6379 2
sentinel down-after-milliseconds mymaster 30000
sentinel failover-timeout mymaster 180000
sentinel parallel-syncs mymaster 1
...

пʼятниця, 19 серпня 2016 р.

Puppet. Arrays of values from Hiera

Це вже буде п'ята стаття про Puppet, котру я розміщую у своєму блозі. Раніше я писав про masterless конфігурацію, клієнт-сервер і навіть про установку та конфігурацію Foreman, що по замовчуванню також працює з Puppet. Наразі піде мова про інструмент організації ієрархії Hiera.

Якщо говорити коротко і не вдаваючись в подробиці, Hiera - це спосіб опису змінних що стосуються окремого хосту чи групи хостів. Тобто змінні, що оголошені для групи віртуальних машин, можуть перезаписуватись іншими значеннями, що описані для конкретної машини, рівнем вище. На практиці це виглядає так:

# cat hiera.yaml

:backends:
  - yaml
:yaml:
  :datadir: /etc/puppet/hieradata
:merge_behavior: deeper
:hierarchy:
  - "nodes/%{::environment}/%{::hostname}"
  - "%{::environment}"
  - "versions"

Тобто yaml-файли, що знаходяться вище в переліку hierarchy мають вищий пріоритет оголошення змінних. Наприклад, якщо змінна variable буде описана в nodes/dev.my.com/host.yaml та nodes/dev.my.com.yaml то пріоритетнішим буде вважатись значення, що описане в nodes/dev.my.com/host.yaml ("nodes/%{::environment}/%{::hostname}").

Звісно, що на вхід ці дані приймає Puppet і, в залежності від значень змінних, виконує відповідні інструкції. Надалі в цій статті піде мова про те, як оголосити асоціативний масив (в термінології Python - це словник) в Hiera і яку користь з цього можна отримати.

Як приклад демонстрації цього оберемо задачу по налаштуванню програми Сurator, за допомогою якої ми будемо проводити очистку старих індексів Elasticsearch.

неділя, 14 серпня 2016 р.

Redis Replication: Master-Slave

Декілька тижнів тому, я писав базові можливості Redis та як з ним працювати. Також я обіцяв продовжити цикл статей про Редіс і розповісти про високу доступність, кластеризацію та реплікацію цього сервісу. Отже цього разу мова піде про вбудовану в Redis асинхронну реплікацію Master-Slave.

Redis має вбудовану Master-Slave реплікацію і особливості її наступні:
 • Асинхронність, що на практиці означає, що дані лише з часом потрапляють на слейв. З версії 2.8 слейв періодично надсилає майстру підтвердження щодо того, скільки даних було cкопійовано.
 • Майстер може мати декілька слейвів одночасно
 • Слейви можуть бути підключені каскадно один до одного. Тобто для кожного наступного слейву, попередній слейв виступатиме джерелом даних для реплікації.
 • Процес реплікації є неблокуючим для майстра. Це значить, що майстер продовжує відповідати на всі запити, навіть якщо слейв запитав початкову синхронізацію
 • Процес реплікації також не є блокуючим і для слейвів, у разі, якщо в конфігураційних файлах дозволено використання старого набору даних для відповіді на запити. Інакше, є можливість заборонити такі дії і слати помилки клієнтам, якщо процес реплікації зупинений. 
 • Реплікація може використовуватись для масштабування операцій читання: чим більше слейвів - тим швидше відбуваються операції читання, і тим більшу кількість запитів мають можливість обробити сервера. У разі падіння діючого майстра - слейв можна зробити новим майстром. Тобто слейви можуть використовуватись лише для читання, зі зрозумілих причин операції запису на них заблоковані.
Більш того, опціонально можна вимкнути механізм(и) збереження даних на диск на майстрі, задля підвищення швидкості його роботи. Так як слейви все реплікують - вони і будуть джерелом наповнення даних у разі падіння останнього. Але є одне але: у такому разі автозапуск Redis-процесу необхідно заборонити, адже інакше відсутні дані майстра (дивно звучить), після його можливого падіння, скопіюються і на слейви, що призведе до повного видалення баз. Але навіть так це достатньо ризиковано.

неділя, 24 липня 2016 р.

Redis Basics

Redis (REmote DIctionary Server) - високопродуктивна нереляційна база даних типу ключ-значення, розробку якої наразі фінансує Redis Labs, а раніше - Pivotal Software та VMware. Це програмне забезпечення з відкритим сирцевим кодом написане на мові C. Redis досить зрілий проект і має набір готових біндингів до різноманітних мов програмування.

Redis дуже часто розглядають як заміну Memcached, адже доступ до значень також відбувається по ключу. Проте він, на відміну від останнього, володіє купою переваг, серед яких:
 • Можливість з певною частотою зберігати дані з оперативної в постійну пам'ять. Тож у разі падіння демона дані будуть наявні після рестарту. У останніх версіях Redis є можливість вести лог операцій запису. Щось на зразок бінлогу в MySQL.
 • Більше можливих типів даних, котрі можуть зберігатись. Redis, окрім рядків (strings), підтримує збереження масивів (lists), хеш-таблиць (hash tables), множин (sets), сортованих множин (sorted sets), масиви біт (bitmaps) та HyperLogLog. Останні по-суті базуються на рядках (strings), які мають свою власну семантику. Детальніше про них далі.
 • Реплікація (built-in), кластеризація (Redis Sentinel, Redis Cluster), шардинг (Redis Cluster), висока доступність (Redis Sentinel, Redis Cluster). Цього всього немає в ванільному Memcached, але воно так необхідне при створенні інфраструктур високої доступності.
 • Підтримка транзакцій. Команди можуть бути виконані групою, і у разі невиконання однієї із них - відбудеться повернення на попередній стан. Також команди можна виконувати пакетами (виконуємо пачку команд, потім отримуємо пачку результатів).
 • Підтримка механізму publish/subscribe. Програми, що використовують Redis, можуть створювати іменовані канали і додавати в них повідомлення, а інші програми, відповідно, можуть забирати дані з таких каналів. У моєму розумінні, це щось схоже на черги в RabbitMQ.

субота, 9 липня 2016 р.

Marvel. Monitoring Plugin for Elasticsearch

Півроку тому я писав статтю про Elasticsearch, його кластеризацію, основи роботи. Сьогодні ж поговоримо про способи його моніторингу, а саме установку Marvel. Одразу скажу, що він коштує достатньо космічних сум (проте безкоштовний для використання в DEV-середовищах) і не кожен бізнес може його дозволити собі.

Враховуючи ці ціни, можливо, краще спробувати відкриті альтернативи на кшталт Kopf чи Elasticsearch-head, про котрі я також згадував у власній статті. Проте, ймовірно, вони менш функціональні і призначені скоріше для моніторингу кластерних ресурсів: шардів, реплік, стану кластеру.

Опишу трохи майбутню тестову архітектуру. Розробники з Elastic рекомендують для Prod-середовищ виділяти окремий сервер для Marvel, адже останній логує свої сервісні дані та проводить певні розрахунки, котрі можуть впливати на завантаження самого Elasticsearch. Тому наша інсталяція складатиметься з вузлу Elasticsearch + Marvel-agent, котрий надсилатиме необхідні сервісні дані до іншого вузлу Elasticsearch, котрий буде зберігати їх локально, а Kibana та Marvel plugin, що будуть встановлені тут же, відображатимуть це все.


Установимо oracle-java8-jdk на обидва вузла кластера:

# add-apt-repository ppa:webupd8team/java
# aptitude update
# aptitude install oracle-java8-installer
# update-java-alternatives -s java-8-oracle

# java -version
java version "1.8.0_66"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_66-b17)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.66-b17, mixed mode)

середа, 29 червня 2016 р.

Mesos. Cluster Management

Apache Mesos - це централізована відмовостійка система управління кластером. Вона розроблена для розподілених комп’ютерних середовищ задля забезпечення ізоляції ресурсів та зручного управління кластерами підлеглих вузлів (mesos slaves). Це новий ефективніший спосіб управління серверною інфраструктурою.

У певному сенсі суть його роботи протилежна вже традиційній віртуалізації - замість ділення фізичної машини на купу віртуальних, Mesos пропонує їх об’єднувати в одне ціле, в єдиний віртуальний ресурс.

Mesos розподіляє ресурси CPU та пам’яті в кластері для задач в схожій манері як ядро Linux виділяє ресурси заліза між локальними процесами. По-суті, у випадку Mesos, це і є мікросервісами.

Уявімо собі, що є необхідність виконати різні типи задач. Для цього можна виділити окремі віртуальні машини (окремий кластер) для кожного типу. Ці віртуальні машини ймовірно не будуть повністю завантаженими і певний час будуть простоювати, тобто не працюватимуть з максимальною ефективністю. Якщо ж всі віртуальні машини для всіх задач об’єднати в єдиний кластер, ми можемо підвищити ефективність використання ресурсів і паралельно з тим підвищити швидкість їх виконання (у разі якщо задачі короткострокові чи віртуальні машини не завантажені повністю увесь час). Наступний малюнок, надіюсь, прояснить сказане:

Але це далеко не все. Кластер Mesos (із фреймворком до нього) здатен перестворювати окремі ресурси, у разі їх падіння, масштабувати ресурси вручну чи автоматично за певних умов і т.п.

субота, 11 червня 2016 р.

Sensu. Modern Monitoring

Моніторинг - це важлива складова будь-якої серверної архітектури. Найбільш популярні варіанти його організації - це Nagios та Zabbix. Проте вони мають багато недоліків. Основні з них - це необхідність описувати кожен сервер, що потребує спостереження, окремо на сервері моніторингу; необхідність розміщення клієнта та сервера в прямій доступності та брак гнучкості. Процес автоматичного додавання хостів в моніторинги, на зразок Nagios, не дуже легко автоматизується, адже про це в 1999 році, підозрюю, особливо не думали. І це вже не кажучи про проблеми маштабування, убогість програмних інтерфейсів і т.п.

Поставивши собі за мету вирішення згаданих вище проблем, з'явився проект Sensu. Він має дві версії: Sensu Core (free, opensource) та Sensu Enterprise. Архітектура роботи Sensu досить цікава і змушує повірити в світле майбутнє. Основні особливості:
 • Написаний на Ruby. Схоже люди поділяються на тих, хто любить Ruby, за його гнучкість синтаксису і ненавидить Python за його більшу строгість, і навпаки. Я відношусь до другого табору. :) Тому в кожного емоції щодо цього різні.
 • Конфігураційні файли - JSON. Шкода, що не YAML.
 • Може працювати з перевірками від Nagios. Що чудово - не треба все знову переписувати.
 • Перевірка описується лише одноразово на сервері і підключається до аналогічної групи серверів. Кожен новий хост додається в моніторинг значно простіше і з мінімумом ручної роботи.
 • Чудова архітектура, яка добре масштабується.
Зупинюсь детальніше на схемі роботи Sensu.


Sensu-server процес у якості сервера черг використовує RabbitMQ, а у якості місця збереження результатів відпрацювань чеків - Redis. Процес sensu-server має бути відповідно сконфігурований на їх використання. Одразу після старту процесу sensu-client на вузлі, що буде моніторитись, опитує sensu-server на предмет призначених для нього перевірок і надалі відсилає результати перевірок напряму в сервер черг RabbitMQ. Sensu-server підключається до останнього, робить обробку черги і записує дані в Redis. За певних обставин sensu-server може викликати відповідний handler. Handler - це деяка логіка сповіщення у разі певних проблем чи пересилки даних на окремі бекенди у разі їх появи і т.п. Sensu-api - процес, котрий надає інтерфейс взаємодії з іншими сторонніми скриптами чи сервісами. Якраз Uchiwa (frontend на схемі) і користується API задля відображення всього, що відбувається з моніторингом.