Translate

вівторок, 30 вересня 2014 р.

Setup Jenkins on CentOS 6.5

Jenkins - відкритий інструмент для безперервної інтеграції написаний на Java. Проект був відгалуженням проекту Hudson, після суперечки з Oracle, яка заявляла свої права на торгову марку Hudson і таки створила її в грудні 2010.(с) Wikipedia

У цій статті піде мова про установку Jenkins для операційної системи CentOS версії 6.5.
Будемо втсановлювати Jenkins з офіційного репозиторія:

# wget -O /etc/yum.repos.d/jenkins.repo http://pkg.jenkins-ci.org/redhat/jenkins.repo

Імпортуємо ключ:

# rpm --import https://jenkins-ci.org/redhat/jenkins-ci.org.key

Та встановлюємо пакет:

# yum install jenkins

Для роботи Jenkins потребує Джаву і бажано якомога новішу версію. Перевірити установлену версію можна таким чином:

# java -version
java version "1.5.0"
gij (GNU libgcj) version 4.4.6 20110731 (Red Hat 4.4.6-3)

GCJ-версія Java не підходить, тому варто встановити Sun (Oracle) реалізацію і видалити попередню, якщо вона все таки була:

# yum remove java
# yum install java-1.6.0-openjdk

Правильна версія Java має бути приблизно такою:

# java -version
java version "1.6.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_45-b06)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.45-b01, mixed mode)

Управління демоном відбувається звичним способом:

# service jenkins start/stop/restart

Файл конфігурації знаходиться за адресою /etc/sysconfig/jenkins :

# vim /etc/sysconfig/jenkins

В ньому можна змінити номер порту чи шлях до бінарника джави та ін.

Jenkins буде доступний на порту 8080, і по-хорошому попереду нього має стояти якийсь вебсервер. Наприклад конфігурація Apache виглядатиме наступним чином:

<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin admin@myserver.com
        ServerName jenkins.myserver.com
        ProxyRequests Off
        <Proxy *>
                Order deny,allow
                Allow from all
        </Proxy>
        ProxyPreserveHost on
        ProxyPass / http://127.0.0.1:8080/ nocanon
        AllowEncodedSlashes On
</VirtualHost>

Такий конфігураційний файл радить офіційний сайт Jenkins. За цим же посиланням можна побачити приклад конфігурації Nginx для тих же цілей.
Посилання:

Немає коментарів:

Дописати коментар