Translate

неділя, 24 березня 2013 р.

StatusNet. CMS для мікроблогінга

Іноді, в великих компаніях необхідно вести якусь інформацію щодо змін, які були введені за певний час. На початкових етапах це вирішується за допомогою пошти, але часто навіть вона не рятує. Саме тому я знайшов корисним використання CMS Statusnet.

Якщо говорити коротко, то Statusnet - це CMS на зразок Твітера: створюєш тему, голосування і тд - і всі зареєстровані користувачі можуть її/його коментувати. Тобто все просто і нічого зайвого. Розробник - корпорація з Квебеку зі штаб-квартирою в Монреалі.Базова установка Statusnet дуже проста:

1) Качаємо саму CMS і розпаковуємо в необхідну папку:

wget http://status.net/statusnet-1.1.0.tar.gz
tar xvfz statusnet-1.1.0.tar.gz

2) Установлюємо Apache із залежностями:

sudo apt-get install apache2 -y

3) Налаштовуємо віртуалхост для CMS і додаємо його в /etc/hosts чи власний DNS. Мій конфіг для apache повністю стандартний:

less /etc/apache2/sites-enabled/statusnet.conf

<VirtualHost *:80>

        ServerAdmin webmaster@localhost
        ServerName statusnet

        DocumentRoot /var/www/statusnet
        <Directory />
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride None
        </Directory>
        <Directory /var/www/statusnet>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>

        ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
        <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
                AllowOverride None
                Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
                Order allow,deny
                Allow from all
        </Directory>

        ErrorLog /var/log/apache2/statusnet.error.log

        # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
        # alert, emerg.
        LogLevel warn

        CustomLog /var/log/apache2/statusnet.access.log combined

</VirtualHost>

Перевіряємо правильність конфігураційного файлу і перезапуcкаємо Apache:

service apache2 reload

4) Встановлюємо MySQL та створюємо базу, користувача для бази і надаємо йому повні права:

sudo aptitude install mysql-server-5.5 mysql-client-5.5 php5-mysql -y

mysql> create database statusnet;

Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql> CREATE USER 'statusnet'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> grant all privileges on statusnet.* to statusnet@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Для перевірки правильності створення бази для клієнта можна спробувати підключитись до бази, використавши його ім'я/пароль.

5) Ну власне і все, переходимо до самої установки CMS, набравши в браузері:

http://доменне_ім'я/install.php

Перед початком встановлення також можна прочитати README.txt після розпакування архіву з Statusnet

Якщо, ця інсталяція буде лиш невеличким сайтом для збору інформації і ви не хочете заморочуватись з налаштуванням email, то додавати нових користувачів можна таким чином:

php registeruser.php -nnickname -wpassword

Власне скрипт registeruser.php знаходиться в папці scripts вашої установленої CMS.
Також, можна змінити тему, редагуванням конфігураційного файлу config.php в директорії з CMS:

$config['site']['theme'] = 'dartik';

Де dartik - це ім'я директорії з темою в директорії theme.

StatusNet із різними темами оформлення може виглядати так:

 


Посилання:
http://visionwidget.com/open-source-microblogging-applications.html
http://status.net/
http://habrahabr.ru/post/75354/


Немає коментарів:

Дописати коментар